home . biography: english . castellano . deutsch. catalán
 

Com a music profesional, als 20 anys, em movía de dalt a baixtocant una gran varietat d'estils musicals. Molta bona música pero alhora molta música dolenta. Aguests darrers anys estic intentant donar dot el que puc donar de mi i també la millor qualitat de cançons per els meus convidats.

Aprenent i estudiant guitarra i musica
En els once anys vaig començar a apendre d'alguns amics meus, practicant 24 hores al dia. Després uns quants anys vaig continuar estudiant guitarra en una Escola de musica. En aquells anys només l'estil de la guitarra classica. Em va agradar la guitarra classica peró el problema va esser la meva má dereta...Com que solia tocar amb "una púa i ja tenia técnica "avançada" la guitarra classica emb va desilusionar desde el començament. Eren temps dificils. Després de dos anys vaig deixar la guitarra classica.
Va esser un fallo fixar-me emb en Mark Knopfler, la seua técnica emb la seva má dereta ó la doble técnica d'en Albert Lee...

Els meus primers anys com a music professional (finals dels anys 70) foren esplendits. Vaig tocar sempre en una banda (quartet clássic ó amb cantant agregat). Varem recorre Europa per hotels i discoteques. La música que teniem que tocar i la música que ens agradaba era quasibé la mateíxa. Ens divertiem tocant, i la gent escoltava, sentia, cantava i baillava la nostra música.

Començaments dels anys 80 fins els 90 L'endustria músical crexia, especialment la música disco que es va empertar la gran part dels Hotels, discoteques ... En aquestes circumstancies ens tenienm que comprometre més i més i "tocar" música disco.
La crisis economica europea i altres formes de vida varem esdevenir en una drastica caiguda per el nostre negoci músical. Moltes discoteques i sales de ball, una per una anaven tancant ó tan sols obrien els caps de setmana. Aixi que, desde el meu punt de vista no hi havia raó per seguir tocant. Veig decidir parar per un temps reflexionar sobre el meu futur.

Establir-se a Espanya
A on anar i on tocar era la preguenta. Vaig venir a Espanya a establir-me definitivament.
Bé, i docs, vaig començar una altre vegada, tocant musica country, ja que es un dels meus estils preferíts. A vegades, depenent dels convidats barreijo altres estils, peró sempre intento tocar bona musica.

Bob Dooley
25 de Agost de 2000